+36 (70) 619 2257 iroda@tuzoltoextra.hu

VÁLTOZÁS 2016.01.01-TŐL – TŰZVÉDELMI BÍRSÁG

Módosult a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) kormányrendelet. Január 1-jétől változott, mely tűzvédelmi szabálytalanság esetén kötelező a tűzvédelmi bírság kiszabása.

Nem kötelező már a büntetés az alábbi szabálytalanságoknál:

 • Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított. // 50 000 Ft – 1 000 000 Ft
 • Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása. // 30 000 Ft – 1 000 000 Ft
 • Ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja. // 100 000 Ft – 500 000 Ft
 • Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el. // 60 000 Ft – 250 000 Ft
 • A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé. // 30 000 Ft – 1 000 000 Ft

A kötelezően bírságolandó szabálytalanságok közé került be:

 • Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével). // 60 000 Ft – 500 000 Ft
 • Tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével). // 30 000 Ft/készülék
 • Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt. // 60 000 Ft – 1 000 000 Ft
 • Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése // 100 000 Ft – 1 000 000 Ft
 • Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt. // 60 000 – 1 000 000 Ft
 • Ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott. // 60 000 Ft – 1 000 000 Ft
 • A tűzoltó technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése // 100 000 Ft – 1 000 000 Ft

OKF bírságol a pirotechnikánál

A kormányrendeletben módosult az is, hogy a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése esetén első fokon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult a tűzvédelmi bírság kiszabására.

A kormányrendelet megtekinthető IDE kattintva.

H-2119 Pécel, Lázár Vilmos utca 8/b

Munkavédelem

 • A Munkavédelmi Szabályzat
 • Kockázatértékelés elkészítése
 • Oktatás
 • Egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározása és elkészítése