+36 (70) 619 2257 iroda@tuzoltoextra.hu

Száraz felszálló vezetékek

karbantartása

Száraz felszálló vezetékek karbantartása

A száraz felszálló vezetékek szükség esetén a beavatkozást gyorsítják meg, ezért legalább félévenként ellenőrizni, karbantartani, felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni szükséges.

A száraz felszálló vezetékek szükség esetén a beavatkozást gyorsítják meg, ezért legalább félévenként ellenőrizni, karbantartani, felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni szükséges.

Száraz tüzivíz vezeték-rendszer felülvizsgálata

A száraz tüzivíz vezeték-rendszer féléves felülvizsgálata során az OTSZ-ben meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi

 • a) a betáplálási pont tűzoltógépjárművel történő akadálytalan megközelíthetőségét,
 • b) a száraz felszálló vezeték betáplálási pontján 2 db „B” jelű csonkkapocs meglétét,
 • c) a szekrények akadálytalan megközelíthetőségét,
 • d) az ajtók értelemszerű és megfelelő működését,
 • e) a szerelvények épségét, működtethetőségét,
 • f) a szekrényben a tűzcsap és a rászerelt „C” jelű csonkkapocs és az azt lezáró kupakkapocs meglétét,
 • g) szekrény nélküli kiépítés esetén a szabad megközelíthetőséget, az elzáró szerelvények, a csonkkapcsok és a kupakkapcsok meglétét és
 • h) a csővezeték légteleníthetőségét.

(3) A felülvizsgálatot végző személy a tapasztalt hiányosságok esetén írásban értesíti a tűzoltóvízforrás üzemben tartásáért felelős szervezetet, vagy a hiányosságot azonnal megszünteti.

(4) A tűzcsapszekrényből az oda nem illő tárgyakat a felülvizsgálatot végző személy eltávolítja.

(5) A teljes száraz tűzi-vízvezeték rendszer nyomáspróbája 5 évenként vízzel történik, a próbanyomás értéke – a betápláló csonknál mérve – 1,5 MPa, a nyomáspróba alatt az elzáró szerelvényeknél minimális csepegés megengedett.

(6) Pinceszinti és nehezen megközelíthető területek védelmére kialakított száraz tűzi-vízvezeték rendszer féléves

felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy az általános feladatokon felül ellenőrzi a tűzvédelmi hatóság által előírt csatlakozási lehetőségek meglétét, megfelelőségét.

Cégünk ezen felülvizsgálatok elvégzését teljes körűen vállalja

a szükséges jegyzőkönyvet kiállítja

H-2119 Pécel, Lázár Vilmos utca 8/b

Munkavédelem

 • A Munkavédelmi Szabályzat
 • Kockázatértékelés elkészítése
 • Oktatás
 • Egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározása és elkészítése