+36 (70) 619 2257 iroda@tuzoltoextra.hu

Tűzcsapok és szerelvényeik

karbantartás, hitelesítés, értékesítés

Karbantartás

Tűzcsapok karbantartása és hitelesítése

Értékesítés

Tűzcsapok és szerelvényeik értékesítése

Tűzcsapok és szerelvényeik karbantartása, hitelesítése, értékesítése

A tűzcsap megfelelő működéséhez elengedhetetlen annak rendszeres ellenőrzése és karbantartása.

A tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és az OTSZ 268. §-ban meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű ellenőrzést kell végezni rajtuk.

Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: száraz tűzivízvezeték-rendszert) legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni.

Ügyfeleinket tájékoztatjuk a tűzcsappal szükséges teendőkről és javaslatot teszünk a hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan.

Tűzcsapok átfolyás mérése, jegyzőkönyv kiállítása

A föld alatti és föld feletti tűzcsapokat legalább félévenként kell ellenőrizni, karbantartani és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni rajtuk.

Az évenkénti teljes felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi többek között a a tűzcsapban mérhető statikus nyomást, a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát.

táblázat a tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusidejéről

Hívjon minket:

+36 (70) 619 2257

Tűzcsapok vízhozamának mérése

Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozam mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét.

A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni.

A vízhálózatról működő tűzoltó vízforrások esetében az éves felülvizsgálat, a hálózat átöblítését (a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig) írja elő.

Cégünk ezen felülvizsgálatok elvégzését teljes körűen vállalja,

a szükséges jegyzőkönyvet kiállítja

Tűzcsapok és tűzcsap szerelvények értékesítése

Rendelhető tűzcsapjainkkal rövid idő alatt megkezdhetik a tűz oltását. A tűzcsapok kialakítása lehet fali, föld alatti, illetve föld feletti.

Cégünk segít az Önnek az előírt tűzcsapok és azok szerelvényeinek beszerzésében.

Rendelhető tűzcsapok és szerelvényeik

H-2119 Pécel, Lázár Vilmos utca 8/b

Munkavédelem

  • A Munkavédelmi Szabályzat
  • Kockázatértékelés elkészítése
  • Oktatás
  • Egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározása és elkészítése