+36 (70) 619 2257 iroda@tuzoltoextra.hu

Tűzoltó készülékek

karbantartása & hitelesítése

Karbantartás

Tűzoltó készülékek karbantartása és hitelesítése

Értékesítés

Tűzoltó készülékek értékesítése

Tűzoltó készülékek karbantartása, hitelesítése

A készenlétben tartó fontos feladata, hogy a tűzoltó készülékeinek jogszabály szerint előírt felülvizsgálatáról, meghatározott időközönkénti kötelező karbantartásáról gondoskodjon. Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti. A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. Bármilyen típusú tűzoltó készüléket is nézünk, évente egyszer alap -, 5 évenként közép-, 10 évenként pedig teljes karbantartás szükséges.

A karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli.

Tűzoltó készülék hitelesítése

Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje

  1. A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 1 hónap
  2. A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 2 hónap
  3. Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket – újratöltésre – vissza kell juttatni a gyártóhoz
  4. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 265. § (2) bekezdését is figyelembe kell venni
táblázat a tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusidejéről

Hívjon minket:

+36 (70) 619 2257

A tűzvédelmi biztonsági jel kihelyezése

Az elhelyezett tűzoltó készülékeket az OTSZ-ben foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jellel kell megjelölni. Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.
A tűzoltó készülék megfelelő kihelyezése

Cégünk ezen felülvizsgálatok elvégzését teljes körűen vállalja,

erről helyszínen felvett jegyzőkönyvet és tűzvédelmi üzemeltetési naplót is állít ki.

Tűzoltó készülékek értékesítése

Egy létesítmény tűzvédelmének alapja a tűzoltó készülék, mely készenlétben tartva gyorsan és hatékonyan bevethető szükség esetén. Az OTSZ több paraméter figyelembe vételével határozza meg a készenlétben tartandó tűzoltó készülékek mennyiségét.

Cégünk segít az Ön létesítményében előírt tűzoltó készülékek beszerzésében.

Rendelhető tűzoltó készülékek

H-2119 Pécel, Lázár Vilmos utca 8/b

Munkavédelem

  • A Munkavédelmi Szabályzat
  • Kockázatértékelés elkészítése
  • Oktatás
  • Egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározása és elkészítése