+36 (70) 619 2257 iroda@tuzoltoextra.hu

VÁLTOZÁS 2016.01.01-TŐL! – TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK A TÁRSASHÁZAKNÁL

Ez év március végéig ki kell dolgozni bizonyos lakóépületeknél az új tűzvédelmi dokumentumot.

A Magyar Közlöny december 21-i számában megjelent a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (tűzvédelmi szabályzat rendelete) módosítása.

Azt már november végétől tudni lehetett, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jétől hatályos módosítása nyomán bizonyos lakó- és üdülőegységnél a tűzvédelmi előírásokat, a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokba kell foglalni.

A kötelezettek körét és a dokumentum tartalmát a tűzvédelmi szabályzat rendelete tartalmazza a jövő év első napjától.

Ennek alapján a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles

a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint

b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A rendelet azt is előírja, hogy a tűzvédelmi használati szabályokat a készítésére kötelezett naprakészen kell, hogy tartsa, a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén a dokumentum átdolgozása szükséges. A lakó- és üdülőegységnek a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő minősül.

A jogszabály a tűzvédelmi használati szabályok kidolgozására 2016. március 31-ig ad haladékot.

Forrás:
Lánglovagok.hu
(2015. december 21.)

Igénybe venné tűzvédelmi szolgáltatásainkat?

H-2119 Pécel, Lázár Vilmos utca 8/b

Munkavédelem

  • A Munkavédelmi Szabályzat
  • Kockázatértékelés elkészítése
  • Oktatás
  • Egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározása és elkészítése