+36 (70) 619 2257 iroda@tuzoltoextra.hu

Kapcsolat

Tűzvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal!

Elérhetőségeink

Székhely:

H-2119 Pécel, Lázár Vilmos utca 8/b

Hívjon minket a +36 (70) 619 2257-os telefonszámon

vagy töltse ki online ajánlatkérő űrlapunkat!

Tegye fel kérdéseit

Kapcsolatfelvétel weboldalon keresztül

Levélküldés

Adatvédelem

* – Az Adatkezelési tájékoztató itt megtekinthető –

Gyakran ismételt kérdések

Mikor kell selejtezni egy tűzoltó készüléket?

4/A. § *  (1) A tűzoltó készülék nem vehető át karbantartásra, ha

 1. a) a gyártó által előírt alkatrészek, oltóanyag és technológiai utasítás nem áll rendelkezésre,
 2. b) a forgalomból kivonták vagy szabálytalanul hozták forgalomba,
 3. c) újra nem tölthető tűzoltó készülék,
 4. d) a gyártója, gyártási időpontja nem állapítható meg (nem olvasható) vagy
 5. e) életkora a 9. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott élettartamot elérte.

(2) A karbantartó személynek írásban kell értesítenie a készenlétben tartót, ha a tűzoltó készülékek karbantartása nem végezhető el.

Kinek kell Tűzvédelmi Szabályzat?
 1. §(1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
 2. a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 3. b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 4. c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha

 1. a) robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,
 2. b) tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t,
 3. c) ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek és a családtagokkal együtt a munkavégzésben részt vevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy
 4. d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
 5. da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,
 6. db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
 7. dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.

(1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról)

Társasházaknak kötelező Tűzvédelmi Szabályzatot készíttetniük?

A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

(2) *  A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza

 1. a) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
 2. b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
 3. c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,
 4. d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
 5. e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
 6. f) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
 7. g) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
 8. h) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
 9. i) a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.

(2a) *  A Tűzvédelmi Házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja.

(3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.

(30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről)

Hol és milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani?
 1. § (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.

(2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

(3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

 1. a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 2. b) ahol e rendelet előírja és
 3. c) jogszabályban meghatározott esetekben

a 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.

(4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

(54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról)

Milyen időközönként kell felülvizsgáltatni egy tűzoltó készüléket?

Egy tűzoltó készüléket évente kell felülvizsgáltatni (alapkarbantartás) az 5. 10. 15. évben karbantartatni szükséges.

Középkarbantartás: a tűzoltó készülék gyártási dátumától számított 5. és 15. évben történik

Teljes körű karbantartás: a tűzoltó készülék gyártási dátumától számított 10. évben történik

 

 1. § (1) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

(2) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

(54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról)

H-2119 Pécel, Lázár Vilmos utca 8/b

Munkavédelem

 • A Munkavédelmi Szabályzat
 • Kockázatértékelés elkészítése
 • Oktatás
 • Egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározása és elkészítése